Mương Đình Lodge
Menu
Một ngày làm nông dân

Một ngày làm nông dân

Một ngày làm nông dân

06-06-2023

Chương trình “Một ngày làm nông dân miệt vườn miền Tây”: bạn sẽ trải nghiệm các mô hình trồng trọt, chăn nuôi.

Du khách đi bộ từ khu nghỉ đến khu vườn trồng cây ăn trái và nuôi dơi tự nhiên của người dân, trên đường sẽ ghé vườn tre và vòng về đường vườn. Du khách sẽ được nghe chia sẻ những câu chuyện nhà nông, được trải nghiệm công việc chiết và trồng cây giống.